Affiliate marketing

đăng lên: 08 Oct 2018

Chiến dịch CPS độc quyền của Livraria Cultura tại BR!

Bạn có thể hưởng lợi như thế nào từ Chương trình CPS của Livraria Cultura? Chương trình liên kết sinh lời cao nhất của Brazil đã trở lại trên nền tảng Indoleads. Livraria Cultura đã tuyên bố hơn 60 năm trước như một nhượng quyền thương mại hiệu sách. Họ đang thống trị thị trường […]

đăng lên: 24 Apr 2015

Cách chọn ra các nhà phân phối tốt nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình!!

Làm thế nào để bạn tìm thấy các đối tác liên kết phù hợp cho thương hiệu của bạn? Nhà xuất bản James Collins hướng dẫn bạn qua bốn bước bạn nên thực hiện để xác định nhà phân phối nào sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Xây dựng […]