POSTED ON : 24 Oct 2019   BY : Indoleads Bot

Chúng tôi có một nhà quảng cáo du lịch mới, Tripster, đã tham gia cùng chúng tôi tại Indoleads và chúng tôi thực sự rất hào hứng!

Tripster là một dịch vụ du lịch nổi tiếng của Nga cho phép bạn đặt tour từ người dân địa phương với các chương trình độc đáo. Hơn 2000 chuyến du lịch thú vị tại Paris, Stambul, Rome, Barcelona, Kuala Lumpur, Moscow và hơn 500 thành phố trên thế giới.

Ưu điểm:

  • Dịch vụ đặt tour du lịch lớn nhất dành cho người dùng nói tiếng Nga.
  • Thời hạn lưu thông tin là một năm
  • Tỷ lệ đặt hàng lại là 30%. Bạn có thể nhận được nhiều doanh số bán hàng từ một người dùng

Tripster kết nối những người ở trong một phạm vi nhất định với nhau ở bất kỳ đâu trên thế giới để mang đến một hành trình đặc biệt và khám phá tất cả những điều hấp dẫn, giá trị và bất ngờ nhất ở thành phố mới.

GEO: WW

HOA HỒNG: 8%