Chương trình liên kết TAP Air Portugal Affiliate Program đã ra mắt!

Published : 21 Nov 2019   author : Indoleads Bot

Chúng tôi vui mừng giới thiệu nhà quảng cáo du lịch mới của chúng tôi, TAP Air Portugal!

TAP Air Portugal là công ty cốt lõi của Tập đoàn TAP, thuộc nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không, bảo dưỡng máy bay và các hoạt động liên quan và / hoặc công ty con khác do các công ty tương ứng đại diện. Công ty mẹ là Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. TAP Air Portugal là công ty hàng đầu quốc gia trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà nó hoạt động. Nó được quốc tế công nhận là Hãng hàng không hàng đầu của Châu Âu cho Châu Phi và Nam Mỹ. Tạp chí trên máy bay của hãng, UP, đã giành được danh hiệu Tạp chí hàng đầu ở châu Âu, tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) trong hai năm liên tiếp, vào năm 2015 và 2016.

GEO: WW
HOA HỒNG: 0.8%

Other categories