Chương trình liên kết bảo hiểm ô tô CPS Affiliate Program Sureplify

Published : 13 Mar 2019   author : Indoleads

Chúng tôi vui mừng chào đón nhà quảng cáo bảo hiểm ô tô độc quyền mới nhất của chúng tôi tham gia hợp tác với Indoleads.

Sureplify là một nền tảng so sánh giúp người tiêu dùng tìm kiếm các gói bảo hiểm tốt nhất với chi phí và thời gian tiết kiệm. Sureplify có tính năng định giá theo thời gian thực cho phép người dùng so sánh bảo hiểm theo ngân sách của họ với lợi ích tốt nhất từ tất cả các công ty bảo hiểm hàng đầu ở Malaysia (Etiqa Takaful, Tune Protect, Lonpac, AXA & MSIG), chỉ trong vài giây.

Hóa đơn trung bình là $ 200 cho mỗi khách hàng gia hạn bảo hiểm xe hơi của họ.

Tham gia ưu đãi độc quyền này ngay bây giờ! Đấu thầu thương hiệu được phép!

GEO: MY
HOA HỒNG: 2%

 

Other categories