Tiếp thị liên kết là gì và nó hoạt động như thế nào ?

Published : 14 May 2021   author : INDOLEADS BOT

Let us tell you why affiliates and webmasters should not neglect teaser networks. With the right and reasonable approach, you can buy cheap targeted traffic there.

Tiếp thị liên kết là gì và nó hoạt động như thế nào ?

Tiếp thị liên kết là một cách kiếm tiền trực tuyến bằng cách quảng cáo sản phẩm của các công ty khác với một khoản phí. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn biết về cách nó hoạt động và có những loại chương trình liên kết nào.

Mạng đối tác nào sẽ trả tiền và cách thức như thế nào?

Mạng đối tác chỉ trả tiền cho hành động mục tiêu đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhà quảng cáo cũng vậy. Luồng chuyển đổi – một loạt các hành động tuần tự mà người dùng phải thực hiện để thực hiện hành động mà mọi người mong đợi. Khi nó được hoàn thành, chuyển đổi sẽ được tính. Nhà quảng cáo trả tiền cho mạng liên kết và họ trả tiền cho đối tác tiếp thị.

Nó hoạt động như thế nào ?

Nhà quảng cáo ký hợp đồng với mạng đối tác, cung cấp sản phẩm của họ. Đối tác tiếp thị ( cộng tác viên) nhận được liên kết theo dõi cá nhân cho mỗi chương trình tham gia, thu hút lưu lượng truy cập và nếu ai đó sử dụng liên kết này để thực hiện hành động được nhắm mục tiêu (mua hàng, đăng ký, v.v.), sẽ nhận được hoa hồng. Sự khác biệt giữa hoa hồng và chi phí mua truy cập chính là doanh thu.

Other categories