POSTED ON : 24 Jul 2019   BY : Indoleads

Vrbo là viết tắt của Vacation Rental By Owner, và đúng như tên gọi, nó chuyên cho thuê các loại hình nghỉ dưỡng: nhà ở, căn hộ, chung cư, biệt thự, v.v.

Trang web được thành lập vào năm 1995 và cho các phép chủ nhà quảng cáo danh sách bất động sản của họ cho người thuê. Danh sách cho thuê hơn 2 triệu kỳ nghỉ của Vrbo mang đến cho các chi nhánh cơ hội để chia sẻ thành công trên nền tảng Indoleads với phạm vi tiếp cận toàn cầu của dòng thương hiệu Expedia.

Nếu bạn có kết quả thành công với Airbnb, bạn cũng phải thử Vrbo! Vui lòng cung cấp các trang web có liên quan và đầy đủ trong phần giới thiệu. Khu vực mục tiêu: Hoa Kỳ, APAC

GEO: AU, BD, IO, BN, KH, CN, HK, IN, ID, JP, KR, MO, MY, MV, MN, MM, NP, NZ, PK, PH, SG, LK, TW, TH, US, VN


HOA HỒNG:
2.6%