POSTED ON : 26 Jun 2019   BY : Indoleads

Chúng tôi vui mừng chào đón nhà quảng cáo độc quyền mới nhất của chúng tôi tham gia Indoleads!

Udemy.com là một nền tảng học tập trực tuyến. Nó được nhắm đến người lớn chuyên nghiệp. Không giống như các chương trình khóa học trực tuyến mở rộng lớn mang tính học thuật được thúc đẩy bởi các khóa học truyền thống của trường đại học, Udemy sử dụng nội dung từ những người tạo nội dung trực tuyến để bán kiếm lời

Udemy là một thị trường toàn cầu về học tập và giảng dạy trực tuyến, nơi hơn 24 triệu sinh viên đang nắm vững các kỹ năng mới và đạt được mục tiêu của họ bằng cách học từ thư viện rộng lớn với hơn 80.000 khóa học do các giảng viên chuyên nghiệp giảng dạy.

Nhận chương trình liên kết hấp dẫn này ngay bây giờ

GEO: US
HOA HỒNG: 15%