Chương trình Uber Eats Affiliate Program với hoa hồng hấp dẫn (Lên tới 200 USD)!

Published : 08 May 2018   author : Indoleads

Làm sao để hưởng lợi từ chương trình liên kết Uber Eats Affiliate Program của chúng tôi?

Uber Eats là một nền tảng giao thức ăn đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây để đáp ứng hiệu quả cho những người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn.

Nó là một phần của mạng lưới đa quốc gia rộng lớn của Uber. Ngoài ra, nó đã có thể đạt được chỗ đứng trong lĩnh vực của mình rất nhanh chóng và chiếm được một thị phần lớn trên thị trường, điều này đã cho phép nó đạt được doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ đô la. Nền tảng giao đồ ăn này được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đặt hàng. Có thể theo dõi tiến trình của đơn đặt hàng trong thời gian thực nhờ vào bản đồ, có sẵn trên trang web và ứng dụng của họ. Hơn nữa, Uber Eats cung cấp nhiều sự lựa chọn giữa các nhà hàng khác nhau và cũng mở rộng cho đồ ăn nhanh để giao hàng tận nơi.

Nền tảng này cho phép các nhà hàng được hiển thị nhiều hơn nhưng người tiêu dùng cũng có nhiều sự lựa chọn hơn được phân phối nhanh chóng. Và Indoleads Affiliate Network cho phép các nhà xuất bản có quyền truy cập vào hàng trăm phiếu mua hàng như thế này. Chúng tôi cũng đã thấy kết quả tuyệt vời từ nhà quảng cáo này. Tham gia chương trình Cộng tác viên Uber Eats của chúng tôi để biết cách kiếm tiền mới, tiếp cận khách hàng mới và giao đồ ăn cho nhiều người hơn! Tham gia với chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền.

 

HOA HỒNG

 Đăng ký đối tác tài xế xe đạp Eat: USD1,00
Đăng ký đối tác tài xế xe máy Eat: USD1.00
Đăng ký đối tác tài xế xe con Eat  : USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe đạp Eat: USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe con Eat: USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe máy Eat: USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe đạp Eat được chấp thuận: USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe con Eat được chấp thuận: USD0.00
Kiểm tra lý lịch đối tác tài xế xe máy Eat  được chấp thuận: USD0.00
Kích hoạt đối tác tài xế xe đạp Eat: USD0.00
Kích hoạt đối tác tài xế xe con Eat: USD0.00
Kích hoạt đối tác tài xế xe máy Eat: USD0.00
Chuyến đi đầu tiên của đối tác tài xế xe đạp Eat: USD30,00-USD150,00
Chuyến đầu tiên của đối tác tài xế xe con Eat: USD50,00-USD75,00
Chuyến đi đầu tiên của đối tác tài xế xe máy Eat: 75 USD -200 USD

GEO

AU,NZ

Other categories