Chương trình liên kết Skillbox đây rồi!

Published : 22 Jan 2020   author : Indoleads Bot

Chúng tôi rất vui mừng chào đón nhà quảng cáo mới của chúng tôi –  Skillbox

Skillbox là một trường đại học trực tuyến. Họ đã áp dụng các khóa học và chương trình từ các chuyên gia hàng đầu về thị trường, các phương pháp đào tạo phù hợp, làm việc trong các dự án thực tế, thực tập và làm việc tại các công ty lớn nhất trong nước.

Bạn không chỉ học hỏi từ họ cách giải quyết các vấn đề thực tế mà còn để tìm ra ngôn ngữ chung với khách hàng. Mỗi giáo viên của Skillbox đều là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực của họ. Bạn sẽ học được kiến những thức liên quan từ các bậc thầy trong nhiều lĩnh vực. Bạn sẽ có bài tập về nhà, luyện tập căn bản cho các danh mục đầu tư của bạn và sau đó sẽ thảo luận chúng với giáo viên. Vào cuối khóa đào tạo, việc bảo vệ bằng tốt nghiệp sẽ giúp bạn nhận được vào công ty mà bạn mơ ước.

GEO: RU
HOA HỒNG: 15%