Chiến dịch liên kết Rio Quente Affiliate đã bắt đầu!

Published : 11 Dec 2019   author : Indoleads Bot

Một nhà quảng cáo du lịch mới đã tham gia với chúng tôi- Rio Quente!

Rio Quente là một đô thị ở phía nam của bang Goiás, Brazil. Đây là địa điểm của một spa nước nóng nổi tiếng khắp cả nước. Họ có công viên nước mát nhất ở Cerrado và cũng là công viên duy nhất có nước ấm tự nhiên. Đây là nơi dành cho cả gia đình, từ adrenaline đến thư giãn, điểm tham quan cho mọi người trên diện tích hơn 55.000 m² giữa thiên nhiên kỳ thú. Đây là một trong những công viên nước tốt nhất trên thế giới, theo TripAdvisor.

GEO: BR
HOA HỒNG: 10%