POSTED ON : 18 Mar 2021   BY : Indoleads Bot

papajohns.ru

eCPC – 0.0000$
Thời gian giữ – 30 ngày
Biểu ngữ – Có
Liên kết sâu – Không
Mã quảng cáo – Có
CR – 0%
Cookie– 14 ngày
Trang đích –
Nguồn XML/CSV  – Không