Ưu đãi liên kết mới từ Drogaraia CPS Affiliate!

Published : 24 Dec 2018   author : Indoleads

Làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ Drogaraia?

Chúng tôi muốn giới thiệu ưu đãi CPS mới từ Chương trình liên kết Droga Raia Affiliate Program.

Droga Raia điều hành một chuỗi cửa hàng thuốc ở Brazil. Công ty chủ yếu bán lẻ thuốc, cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và làm đẹp.

Với doanh thu 86,2 triệu đô la của công ty, đây là một miếng bánh ngon để chia sẻ với các chi nhánh của chúng tôi để có một công việc tốt! Hiện tại, Droga Raia có hơn 600 cửa hàng dược phẩm trải khắp Brazil.

Công ty điều hành các cửa hàng trên khắp các bang Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Parana và Rio Grande do Sul. Cảm nhận to lớn về danh tiếng thương hiệu của khách hàng Brazil giúp bạn dễ dàng kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của mình.

Kết nối phiếu mua hàng ngay hôm nay và bắt đầu kiếm tiền hoa hồng!

GEO: BR

HOA HỒNG: 6%

 

Other categories