GEO Redirect – Hướng lưu lượng truy cập tới các GEOs chính xác

Published : 22 Feb 2019   author : Indoleads Bot

Xin được thông báo rằng Hệ thống Chuyển hướng GEO Redirect system đã được triển khai trong Nền tảng Indoleads.

Điều đó có nghĩa là gì?

Nếu lưu lượng truy cập không phù hợp với một đề nghị nhất định của Geo (ví dụ: Zalora PH) và nhấp chuột không đến từ PH mà từ TH – người dùng sẽ được tự động chuyển hướng đến các chiến dịch như Aliexpress – nơi hỗ trợ tất cả các Geos. Điều này có nghĩa là bạn sẽ gặp một số chương trình liên kết trong báo cáo mà bạn không quảng cáo trực tiếp. Điều này là do lưu lượng truy cập của bạn không phù hợp với một số ưu đãi nhất định theo GEO. Giờ đây, hệ thống này hoạt động cho tất cả các chương trình theo GEO cụ thể.

Các lợi ích của GEO Redirect:
Geo Redirect có thể rất có lợi cho cả nhà phân phối và nhà quảng cáo. Đối với các nhà phân phối, lợi ích rõ ràng là bạn có thể sử dụng lưu lượng truy cập của mình dù nó không phù hợp với một ưu đãi cụ thể. Điều này có thể làm tăng cơ hội chuyển đổi của lưu lượng truy cập không phù hợp với ưu đãi cụ thể đó (và dù sao cũng sẽ không dẫn đến chuyển đổi).

Tiếp theo sẽ là gì ?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã triển khai Link xem trước cho các nhà phân phối để xem trang web thực của đề nghị trông như thế nào. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các dịch vụ VPN mạnh để cung cấp cho bạn cả IP từ GEO cụ thể.

Nếu bạn không chắc chắn về một số đề nghị – bạn có thể liên hệ người quản lý tài khoản của bạn  để được hỗ trợ kiểm tra và giúp đỡ.

Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được phản hồi của bạn về điều này – vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn qua liên kết bên dưới!

Cung cấp phản hồi về GEO redirect!
Other categories