Chương trình liên kết CatchThatBus CPS Affiliate Program

Published : 09 Oct 2018   author : Indoleads

Bạn có thể hưởng lợi như thế nào từ Chương trình liên kết CatchThatBus?

Chúng tôi vui mừng giới thiệu nhà quảng cáo trực tiếp mới nhất của chúng tôi – CatchThatBus. Malaysia và Singapore phát triển mạnh về các dịch vụ giao thông công cộng, vì đây là phương tiện di chuyển rất phổ biến ở các quốc gia này. Dịch vụ này mang đến sự tiện lợi khi mua vé trực tuyến với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Trong những năm tồn tại của công ty, họ đã có thể thực hiện những thay đổi tích cực trong ngành vận tải do cách tiếp cận sáng tạo của họ. Với trang web thân thiện với người dùng, họ có thể mang hành khách và công ty đến với nhau cũng như tăng năng suất và sự thuận tiện cho tất cả các bên liên quan.

Xin lưu ý rằng ưu đãi này chỉ dành cho lưu lượng truy cập trên Máy tính để bàn. Vì vậy, nếu bạn có lưu lượng truy cập phù hợp – hãy tham gia ưu đãi và bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay!

 

GEO: MY,SG

HOA HỒNG: 5%