Important changes in Bukalapak T&C and budget.

Published : 07 Jan 2019   author : Indoleads

Kính gửi các nhà phân phối !

Chúng tôi xin thông báo có một số thay đổi trong chương trình ưu đãi Bukalapak:

Ngoài ngân sách mới được phân bổ cho tháng 1, ưu đãi Bukalapak có một số cập nhật quan trọng.

Xin lưu ý rằng cấu trúc hoa hồng của họ đã thay đổi thành “MỘT NHẤP CHUỘT – MỘT ĐƠN HÀNG”.

Khi khách hàng nhấp vào liên kết theo dõi và mua nhiều mặt hàng, Bukalapak sẽ chỉ chấp thuận chuyển đổi được gửi đầu tiên( chỉ tính mặt hàng đã thanh toán & đã giao đầu tiên) , các chuyển đổi còn lại từ cùng một đơn đặt hàng sẽ không được chấp nhận thanh toán.

Để đảm bảo hiệu suất ổn định cho Bukalapak, từ giờ trở đi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Liên kết sâu cho các sản phẩm cụ thể mà bạn có thể tạo trong nền tảng của chúng tôi.

YÊU CẦU CR MỚI – CR phải cao hơn 0,6%.

Hãy đảm bảo gửi lưu lượng truy cập rõ ràng và tuân theo các nguyên tắc của nhà quảng cáo và các hạn chế về lưu lượng truy cập. Nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

Chúc các bạn may mắn !