Ra mắt Chương trình Liên kết Apple Services Affiliate Program !

Published : 05 Oct 2020   author : Indoleads

Bạn có một trang blog công nghệ ? Hay một blog âm nhạc? Hay một blog đọc sách? Bạn có thể quảng cáo các dịch vụ của apple và kiếm được doanh thu tốt. Hãy quảng cáo Itunes Music và dịch vụ âm nhạc của Apple. Bạn có thể hưởng hoa hồng 100% một lần vào tháng đầu tiên người dùng đăng ký Apple Music. Hoa hồng đủ điều kiện trong tối đa 30 ngày sau khi người dùng nhấp vào liên kết Apple Music của bạn.

Tất cả các quảng cáo riêng phải được chấp thuận. Url theo dõi chính dẫn đến trang Đăng ký Apple Music. Sử dụng trang đích bổ sung để dẫn người dùng đến Danh sách phát nhạc của Itunes. Mục tiêu của Apple Music: IOS và Android (url theo dõi là chung cho cả hai hệ điều hành) Mục tiêu bài hát của Itunes: Chỉ dành cho iOS.

Other categories