Chương trình liên kết Swiggy CPA Affiliate Program được ra mắt!

Published : 24 Sep 2019   author : author01

Chúng tôi vui mừng chào đón nhà quảng cáo độc quyền mới nhất vừa tham gia Indoleads!

Swiggy là nền tảng đặt và giao đồ ăn trực tuyến có giá trị lớn nhất ở Ấn Độ. Được thành lập vào năm 2014, Swiggy có trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ và tính đến tháng 3 năm 2019, Swiggy đã hoạt động trên 100 thành phố của Ấn Độ. Vào đầu năm 2019, Swiggy mở rộng sang lĩnh vực phân phối sản phẩm với thương hiệu Swiggy Stores.

CÁC THÀNH PHỐ PHỔ BIẾN Ở ẤN ĐỘ Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Pune, v.v.

GEO: IN
HOA HỒNG:
USD0.28 – USD1.05