POSTED ON : 16 Dec 2019   BY : Indoleads Bot

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu nhà quảng cáo mới của chúng tôi, Foxford.

Foxford là một trường học trực tuyến dành cho giáo viên và phụ huynh, học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Với các khóa học trực tuyến và các bài học cá nhân với một gia sư, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ thi, olympiads, học các môn học ở trường. Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên của Đại học Tổng hợp Matxcova, Viện Vật lý và Công nghệ Matxcova, HSE và các trường đại học hàng đầu khác của đất nước.
Các giáo viên sẽ tham gia các khóa học bồi dưỡng và đào tạo tạy nghề trong khi phụ huynh sẽ tham gia các lớp học về nuôi dưỡng và phát triển trẻ em. Dự án là một phần của Netologiya-groups và là cư dân của Skolkovo.

GEO: RU
HOA HỒNG: lên đến 12.50%