POSTED ON : 10 Dec 2020   BY : Indoleads Bot

 

Trong hơn 175 năm, STANLEY đã và đang phát triển và sản xuất các công cụ giúp làm việc nhanh hơn và thuận tiện hơn. Phần lớn những gì hiện là tiêu chuẩn công nghiệp đã được phát triển bởi các kỹ sư của STANLEY. Công ty có hơn 150 bằng sáng chế cho các phát minh. Công cụ STANLEY đã hoạt động trên tất cả các công trường xây dựng nổi tiếng thế giới của thế kỷ 19 và 20.

Tham gia Indoleads ngay bây giờ và bắt đầu quảng cáo “Shop.stanley.ru”!

eCPC – 0.0000$
Thời gian giữ – 30 ngày
Biểu ngữ – Có
Liên kết sâu– Không
Mã quảng cáo – Không
CR – 0%
Cookie  – 30 ngày
Trang đích–  Có
Nguồn XML/CSV – Không