Chương trình liên kết mới từ Microsoft LATAM Affiliate Program

Published : 28 Feb 2019   author : Indoleads

Làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ chương trình liên kết của Microsoft?

Tìm kiếm một chương trình liên kết tốt? Hãy xem xét chương trình liên kết LATAM của Microsoft, chúng tôi cung cấp khoản thanh toán tuyệt vời 10% cho bạn!

Microsoft, một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ. Nó phát triển, sản xuất, cấp phép, hỗ trợ và bán phần mềm máy tính, thiết bị điện tử tiêu dùng, máy tính cá nhân và các dịch vụ liên quan.

Bạn muốn kiếm tiền với trang web hoặc blog của mình? Tham gia Chương trình liên kết của Microsoft và kiếm tiền hoa hồng lên đến 10% khi bán đủ điều kiện.

Chúng tôi cung cấp một số tỷ lệ hoa hồng tốt nhất trong ngành – lên đến 10%. Chỉ cần tính năng phần cứng và phần mềm của Microsoft.

GEO: AR,BO,BR,CL,CO,EC,GY,PY,PE,UY,VE
HOA HỒNG:
$5.00-$10.00, 1%-7%