POSTED ON : 28 Jan 2019   BY : Indoleads

Gửi các nhà phân phối,

Xin vui lòng đọc kỹ những thay đổi sau đây trong chính sách Điều khoản và Điều kiện của ưu đãi liên kết của Zaful, DressLily và Rosegal. Hãy điều chỉnh cách chiến dịch của bạn cho phù hợp để tránh bị phạt.

Các nguyên tắc PPC

Nếu bạn đã đăng ký vào chương trình của chúng tôi và tham gia vào quảng cáo PPC, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc PPC của chúng tôi như sau:

Bạn không thể:

1. Đặt giá thầu trên bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi, bao gồm bất kỳ biến thể, hoặc cố tình viết lỗi chính tả hoặc nhãn hiệu thương mại nào của chúng tôi với danh mục hoặc quốc gia hoặc ngôn ngữ cho các chiến dịch tìm kiếm dựa trên các chiến dịch nội dung trên Google, Bing, Yahoo hoặc bất kỳ mạng nào khác. Nhấp vào danh sách sau để xem các từ khóa bị cấm và được phép của chúng tôi:

2. Đấu thầu các từ khóa bị cấm ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

3. Sử dụng bất kỳ thuật ngữ đã đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi hoặc viết sai chính tả như một phần của tên miền trang web của bạn. (e.g. www.zaful-coupons.com, or www.rosegal-blog.com, or www.dresslily-reviews.com).

Bạn có thể ( lấy ZAFUL làm ví dụ):

  1. Cho phép đặt giá thầu trên các cụm từ nhãn hiệu theo trình tự với bất kỳ từ khóa nào sau đây: “phiếu giảm giá zaful”, “mã zaful”, “mã khuyến mại zaful”, “mã khuyến mại zaful” , “mã phiếu giảm giá zaful”, “mã phiếu thưởng zaful”, “phiếu thưởng zaful”. Tuy nhiên, trang đích phải là một trang phiếu giảm giá cụ thể, không được phép dẫn liên kết trực tiếp đến trang chủ và bất kỳ trang nào khác. Các từ khóa được phép phải:

(1) sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh cụm từ hoặc đối sánh rộng, ví dụ: “phiếu giảm giá zaful” hoặc + phiếu thưởng zaful +

(2) tạo danh sách từ khóa phủ định, bao gồm từ khóa “zaful” và sử dụng đối sánh chính xác, sau đó áp dụng cho tất cả các chiến dịch, mỗi khi chiến dịch mới được tạo, bạn phải thực hiện lại

(3) Nhà xuất bản phiếu thưởng và mã khuyến mại chỉ có thể sử dụng phiếu thưởng và mã khuyến mại được cung cấp độc quyền thông qua chương trình liên kết.

Chúng tôi đã rạch rõ mọi quyền giải trình cuối cùng các điều khoản và điều kiện PPC

Quảng cáo & Công khai

Bạn không được tạo, xuất bản, phân phối hoặc in bất kỳ tài liệu dạng văn bản nào có liên quan đến Chương trình của chúng tôi mà không gửi tài liệu đó trước cho chúng tôi và nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn định quảng bá chương trình của chúng tôi thông qua các chiến dịch e-mail, bạn phải tuân thủ những điều sau:

  1. Tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 liên quan đến chương trình của chúng tôi.
  2. E-mail phải được gửi thay mặt cho bạn và không được ngụ ý rằng e-mail đang được gửi thay mặt cho FirstGrabber hoặc người bán của chúng tôi.
  3. Các e-mail trước tiên phải được gửi cho chúng tôi để phê duyệt trước khi được gửi đi.

Các biện pháp tương ứng

Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn có một trong các hành động bị cấm nêu trên, các hành động tương ứng sẽ được thực hiện như một hình phạt sau:

  1. Lần đầu tiên: Chúng tôi sẽ nhắc bạn dừng các hành động qua email và điều chỉnh hoa hồng của bạn xuống 0%. bạn cần dừng đấu thầu càng sớm càng tốt và sau đó thông báo cho chúng tôi khi hành động đã được hoàn tất. Chúng tôi sẽ điều chỉnh hoa hồng của bạn thành bình thường sau đó.
  2. Lần 2: Chúng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Trong thời gian chờ đợi, Chúng tôi sẽ phải hủy tất cả các đơn đặt hàng đến từ bạn trong 30 ngày đã qua.
  3. Lần thứ 3: Chúng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ phải hủy TẤT CẢ các đơn đặt hàng đến từ bạn trong 60 ngày đã qua.
  4. Lần thứ tư: Chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tài khoản của bạn. Khi vi phạm của bạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có quyền yêu cầu đổi quà, số tiền sẽ luôn gấp đôi dữ liệu khuyến mại của bạn trong thời gian vi phạm.

Cả hai hãy làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường hợp tác tốt hơn và công bằng!