POSTED ON : 19 Nov 2019   BY : Indoleads Bot

Chúng tôi vui mừng chào đón nhà quảng cáo mới của chúng tôi, Ubuy!

Ubuy không phải là trang web thương mại điện tử thông thường của bạn, họ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào nhiều loại sản phẩm tuyệt vời. Người mua sắm ngày nay muốn nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn và không quên các phương pháp mua hàng và giao hàng dễ dàng để làm cho nó xứng đáng với thời gian của họ. Có trụ sở tại Kuwait, Ubuy cung cấp dịch vụ của họ tại hơn 50 quốc gia trên thế giới để cung cấp cho người mua sắm quyền truy cập vào các danh mục sản phẩm khiến họ quay trở lại.

GEO: AU,EG,ID,MY,NZ,PH,SA,SG,AE
HOA HỒNG: 5% trên mỗi đơn đặt hàng