Đề nghị mới được đưa ra: skillbox.ru Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

skillbox.ru logo
skillbox.ru: Ставка 65 000 ₽ с 2022-05-20 на отдельные категории: 'Бизнес-школа'
Ставка 13% с 2021-03-09 на все заказы с типом траффика 'Cashback'
Ставка 19.5% с 2020-05-01 на все заказы
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Social Media Cho phép
Native ads Cho phép
Websites Cho phép
Doorways Cấm
Teaser Networks Cho phép
Cashbacks Cho phép
PPC (not search) Cấm
Emails Cho phép
Display Traffic Cho phép
Coupons Cho phép
Re-brokering Cho phép
Google Display Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
SEO Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Retargeting Cho phép
Incentive Cấm
Context ads Cho phép
Push Notification Cho phép
Facebook Display Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả