Đề nghị mới được đưa ra: Airpaz / CPS World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Airpaz / CPS logo
Airpaz / CPS: 1%
GEO: World Wide
eCPC 0.0513
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.52
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

Flight Booking for Cheap Airline Tickets Made Easy
Airpaz Offer best flight deals from every favourite airline; Air Asia, Malaysia Airlines, Firefly, Malindo, Nok Air, Tiger Air, Jetstar etc. Get Cheap flights to Bali, Bangkok, Singapore and another popular destinations today, Cheap Airfares Guaranteed.