Đề nghị mới được đưa ra: UnoCredit CPL KZ - ADM Kazakhstan Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

UnoCredit CPL KZ - ADM:

Подтвержденная заявка - 940.00KZT


GEO: Kazakhstan
eCPC 19.7000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2.45
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cho phép
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

UnoCredit  - сервис подбора микрозаймов .
Работаем со всеми клиентами — не важно, какая у вас кредитная история и имеются ли текущие просрочки. Займы онлайн под 0%