ข้อเสนอธุรกิจโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่