POSTED ON : 22 Nov 2019   BY : Indoleads Bot

Chúng tôi vui mừng giới thiệu nhà quảng cáo mới của chúng tôi, Olymp Trade!

Olymp Trade là một nền tảng giao dịch tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa và các tài sản có thể giao dịch khác. Nó cũng là một nền tảng giáo dục và thực hành. Họ không chỉ cho nhà giao dịch cơ hội kiếm tiền mà còn hướng dẫn họ cách làm. Nhóm của họ có các nhà phân tích đẳng cấp thế giới. Họ phát triển các chiến lược giao dịch ban đầu và dạy các nhà giao dịch cách sử dụng chúng một cách thông minh trong các hội thảo trên web mở và tư vấn trực tiếp với các nhà giao dịch.

Olymp Trade là một nhà môi giới của Ủy ban Tài chính Quốc tế. Tư cách thành viên trong Ủy ban Tài chính là một vinh dự chỉ dành cho các công ty đáng tin cậy, trung thực đã nhiều lần chứng minh chất lượng dịch vụ cao của họ.

GEO: AR,AM,AZ,BH,BY,CL,CO,EC,GH,IN,ID,KZ,KE,KW,LB,MY,MX,MD,NG,OM,PK,

PE,QA,SA,SG,ZA,LK,TW,TJ,TH,TR,UA,AE,UY,UZ,VE,VN

HOA HỒNG: Lên tới 110USD