POSTED ON : 19 Nov 2019   BY : Indoleads Bot

Một nhà quảng cáo mới vừa tham gia- Getaround.

Getaround là một nền tảng chia sẻ ô tô được hỗ trợ bởi công nghệ Getaround Connect®, cung cấp cho người lái quyền truy cập để thuê và mở khóa những chiếc xe tuyệt vời được chia sẻ bởi những người xung quanh.

Getaround được thành lập để thay đổi cách mọi người nghĩ về ô tô. Với trung bình một chiếc ô tô không hoạt động trong 22 giờ mỗi ngày, họ biết rằng phải có một cách tốt hơn để đưa những chiếc ô tô đang đậu trên đường phố của chúng ta vào sử dụng tốt hơn.

Bằng cách cung cấp một cách an toàn và liền mạch để mọi người chia sẻ ô tô với nhau, họ muốn thay đổi cách thế giới nghĩ về quyền sở hữu ô tô.

GEO: US
HOA HỒNG: up to 8%