POSTED ON : 26 Jun 2019   BY : Indoleads

AbeBooks là một thị trường trực tuyến toàn cầu với bảy tên miền quốc gia chuyên cung cấp sách, tác phẩm mỹ thuật và đồ sưu tầm từ người bán ở hơn 50 quốc gia. AbeBooks còn được biết đến như một thị trường trực tuyến nơi các mặt hàng quý hiếm và sưu tầm được đổi chủ.

Các địa lý hàng đầu theo bán: US, UK, DE, FR, IT, ES

Đấu thầu thương hiệu bị cấm.

GEO: Toàn thế giới
HOA HỒNG:
5%