Đề nghị mới được đưa ra: Fasta Loans South Africa Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Fasta Loans logo
Fasta Loans:
The conversion for Fasta occurs once a lead takes the loan.The payout is 5% CPS and capped at R162.50
GEO: South Africa
eCPC 1.2987
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.62
Thời gian tồn tại của cookie 1ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cho phép
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cần sự chấp thuận
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

Qualifying lead