Đề nghị mới được đưa ra: SMAVA [CPS] DE Germany Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

SMAVA [CPS] DE logo
SMAVA [CPS] DE:

Issued loan - 1.50%


GEO: Germany
eCPC 0.1900
Giữ khoảng thời gian 123
Băng rôn No
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 60ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cho phép
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

The affiliate program for loans
Smava is Germany's big credit comparison and offers borrowers fast, easy and cheap loans.