Đề nghị mới được đưa ra: uzairways.online - ADM Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

uzairways.online - ADM logo
uzairways.online - ADM:

Оплаченный заказ на сайте https://www.uzairways.online/ - 1.16%


GEO: Many Geos
eCPC 5.0800
Giữ khoảng thời gian 27
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 1.42
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cho phép
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

Подключайтесь к партнерской программе от Uzairways Online (официальный представитель Uzbekistan Airways).
Uzbekistan Airways – Национальная авиакомпания Узбекистана и один из лучших авиаперевозчиков Азии.