Đề nghị mới được đưa ra: Blibli.com Indonesia Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Blibli.com logo
Blibli.com:
Category Normal commission Max capped commission
Fashion Pria 4.0% IDR70,000
Fashion Wanita 4.0% IDR70,000
Fashion Muslim 4.0% IDR70,000
Olahraga &Aktivitas Luar Ruang 4.0% IDR70,000
Home Living 3.0% IDR70,000
Kesehatan Kecantikan 3.0% IDR70,000
Ibu Anak 2.0% IDR70,000
Mainan Video Games 2.0% IDR70,000
BlibliMart 1.0% IDR70,000
DIGITAL 1.0% IDR70,000
Galeri Indonesia 1.0% IDR70,000
Handphone & Tablet 1.0% IDR70,000
Jam Tangan 1.0% IDR70,000
Kamera 1.0% IDR70,000
Komputer & Laptop 1.0% IDR70,000
Motor 1.0% IDR70,000
Otomotif 1.0% IDR70,000
Peralatan Elektrik 1.0% IDR70,000
Tiket & Voucher 1.0% IDR70,000
Tour & Travel 1.0% IDR70,000
Category Normal commission Max capped commission
Blibli Hasanah 0% 0
Blibli Hasanah  - Muslim Corner 0% 0
DIGITAL Credit Card 0%0
DIGITAL Playlater 0% 0
Fashion Remaja 0% 0
Logam Mulia 0% 0
Mobil 0% 0
TRAVEL (Hotel, Train, FLight) 0% 0
Al Qolam / Smart Hafiz Product 0% 0
Blibli Products 0% 0
Reseller Products 0% 0
Blibli rewards Products 0% 0
Blibli loyalty Products 0% 0
Hadiah/Free gift Products 0% 0
Rokok/Tembakau Products 0% 0GEO: Indonesia
eCPC 0.0271
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 1.23
Thời gian tồn tại của cookie 7ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả